Godkjente dommere

 

           Klubbdommere i Fram kan dømme 7er  kamper, men ikke 11er. I serien får de godtgjørelse etter fastsatte satser fra Kretsen (disse vil bli lagt ut her senere). Det er lagleders ansvar å spørre dommere før kamper og å betale dem etter kamp. Klubbdommerne kan også brukes på Dalførecuper. Godtgjørelsen er da kr 50 pr kamp. Klubbdommerne betales kontant umiddelbart etter kamp. (mange av dem har ikke egen bankkonto ennå). Dette legges ut fra kassen. Kvittering for dommerutgifter ved seriekamper leveres kasserer i BU som refunderer disse. Huske å bruke alle dommerne på lista slik at alle får praksis. Ikke velg bare de eldste eller øverste navnene på lista!

 

          Fram har pr i dag 5 rekrutteringsdommere som kan dømme 11er kamper. Disse blir satt opp til kamper fra Kretsens side for G/J 16 klassen. G 14 er fortsatt ansvarlig for å sette opp dommere selv og kan spørre våre rekrutteringsdommere.

 

          Følgende er utdannet klubbdommere i Fram pr 1.1 2012:

 

 

Ivan Bostad                                           1995          Tlf: 468 78 626

Joakim Furunes                                      1995          Tlf: 994 75 535

Grete Steinvikaunet                                1995          Tlf: 976 63 983

Fredrik Beitland                                      1996          Tlf: 412 27 093

Eilif Finsaas                                            1996

Tore S Bjørgo                                         1996

Petter Sandvik                                        1996          Tlf: 926 80 073    

Johan August Skatvold                            1997

Sander H Berget                                     1997

Lasse A Hanssen                                     1997         Tlf: 959 03 815

Kasper Lie                                              1997         Tlf: 934 83 785 

Miriam Lillebo                                         1997         Tlf: 986 84 528 

Simen Salberg                                        1997

Magnus Vollan                                        1997         Tlf: 993 60 291

Sverre D Aspenes                                   1997         Tlf: 950 53 339 

Tommy Ovidth                                        1998         Tlf: 469 53 164

Martin Bakken                                        1998         Tlf: 911 14 312

Mathias Rønsåsbjørg                               1998         Tlf: 984 12 693

Håvard Lundemo                                    1998         Tlf: 988 36 462 

Mikael Furunes                                       1998         Tlf: 976 38 518

Vegard Nyeng                                        1998         Tlf: 482 74 468

Rasmus Lie                                            1998         Tlf: 458 72 946 

Andreas Ertsgaard                                  1999         Tlf: 953 05 944

Bjørn Odin Folden                                   1999         Tlf: 74 80 35 37

Karl Meland                                            1999         Tlf: 938 90 865

Kevin Klevan                                          1999         Tlf: 928 20 537 

Asle Hammer Berget                               1999         Tlf: 980 25 190

Martin Gudem                                         1999         Tlf: 405 56 022

Håkon Amdal                                          1999         Tlf: 452 40 223

Petter Okkelberg Dahling                         1999         Tlf: 454 91 125

Vegard Westbye Rygh                             1999         Tlf: 944 98 067

Alexander R S                                        1999         Tlf: 996 33 509

Vegard Sandvik                                      1999         Tlf: 958 34 549

Egil Markus Vedal                                   1999          Tlf: 404 12 173

August Arnstad                                       1999          Tlf: 917 52 597

Runar Sandstå                                        1999          Tlf: 991 62 569

Eric Andre Jacobsen                                1999          Tlf: 918 07 733

Helge A Selnes Nilsen                              1999          Tlf: 936 16 952 


           Følgende er utdannet rekrutteringsdommere:

Aleksander A Røkke                               1995         Tlf: 481 00 029

Vidar Forbord                                        1995         Tlf: 907 67 066

Håkon Ovesen Brænne                           1995         Tlf:

Jørgen Nyeng                                        1996         Tlf: 900 70 694 

Samuel Gustad                                      1997         Tlf: 406 37 363